قطعات ایمنی خودرو

خرید قطعات ایمنی خودرو

قطعات ایمنی خودرو جهت جلوگيري از سرقت اتومبيل و يا قطعاتی از اتومبيل كه احتمال دزديده شدن اين قطعات توسط سارقين وجود دارد طراحی و توليد شده اند. با توجه به افزايش چشمگير قيمت اتومبيل و قطعات مصرفی و در راستای محافظت از خودرو، استفاده از قطعات ايمنی موجب پایين آمدن درصد احتمال سرقت قطعات و خودرو خواهد شد.

انواع قطعات ايمنی خودرو

قطعات ایمنی خودرو شامل قطعاتی برای جلوگيری از سرقت خودرو و سرقت قطعاتی مانند كامپيوتر (ECU)، رينگ و تاير، توليد و عرضه ميشوند. از انواع قطعات ايمنی ميتوان به قفل فرمان، قفل پدال، قفل رينگ، قفل كامپيوتر( ECU) و دستگاه دزدگير كه به صورت هشدار هاي صوتی صاحب اتومبيل را از احتمال سرقت اتومبيل آگاه ميسازد، اشاره كرد.

  • قفل فرمان: قفل فرمان اتومبيل كه از لحاظ ظاهری انواع گوناگونی از آن يافت ميشود، روی غربيلك فرمان قابل استفاده است. به منظور جلوگيری از سرقت اتومبيل و عدم استفاده از فرمان، در صورت باز كردن درب اتومبيل و روشن كردن اتومبيل توسط سارقين، مورداستفاده قرار ميگيرد.
  • قفل پدال: قفل پدال اتومبيل يكي ديگر از قطعات ایمنی خودرو ميباشد كه بر روي پدال های اتومبيل نصب ميشود و در صورت راه پيدا كردن سارق به داخل اتومبيل ، استفاده از پدال های اتومبيل غير ممكن ميشود.
  • قفل كامپيوتر (ECU): قفل كامپيوتر(ECU)، جهت حفاظت از كامپيوتر اتومبيل هايی كه در محفظه زير درب موتور و در دسترس قرار گرفته است، طراحی شده و مانع از سرقت سريع اين قطعه از اتومبيل ميشود.
  • قفل رينگ: قفل رينگ اتومبيل، از دسته قطعات ايمنی اتومبيل ميباشد كه جهت حفاظت از رينگ ها و تايرهای اتومبيل مورد استفاده قرار ميگيرد و از سرقت رينگ و لاستيك اتومبيل جلوگيری ميكند.
  • دستگاه دزدگير هشدار دهنده: يكي ديگر از قطعات ايمنی اتومبيل، دستگاه دزدگير ميباشد كه با نصب بر روي اتومبيل، هنگامی كه كوچكترين تماسي با بدنه اتومبيل و يا قفل درب هاي اتومبيل توسط سارقين برقرار شود، سيستم هشدار دهنده صوتی دزدگير اتومبيل شروع به كار كرده و صاحب اتومبيل را از وقوع احتمالی سرقت اتومبيل و يا قطعات اتومبيل آگاه ميسازد.

فروشگاه آنلاين مستر يدكي جهت سهولت در انتخاب و خريد قطعات ایمنی خودرو، و همچنين آگاهي از نوع كاربرد و استفاده قطعات ايمنی در اتومبيل هاي مختلف، بهترين و با كيفيت ترين قطعات ايمنی ماشین كه در كشور ايران موجود ميباشد را با شرح كامل اطلاعات و مشخصات كالا براي عرضه ارائه ميكند.

واتساپ