قطعات ایمنی خودرو

خرید قطعات ایمنی خودرو

قطعات ایمنی خودرو جهت جلوگيري از سرقت اتومبيل و يا قطعاتی از اتومبيل كه احتمال دزديده شدن اين قطعات توسط سارقين وجود دارد طراحی و توليد شده اند. با توجه به افزايش چشمگير قيمت اتومبيل و قطعات مصرفی و در راستای محافظت از خودرو، استفاده از قطعات ايمنی موجب پایين آمدن درصد احتمال سرقت قطعات و خودرو خواهد شد.

انواع قطعات ايمنی خودرو

قطعات ایمنی خودرو شامل قطعاتی برای جلوگيری از سرقت خودرو و سرقت قطعاتی مانند كامپيوتر (ECU)، رينگ و تاير، توليد و عرضه ميشوند. از انواع قطعات ايمنی ميتوان به قفل فرمان، قفل پدال، قفل رينگ، قفل كامپيوتر( ECU) و دستگاه دزدگير كه به صورت هشدار هاي صوتی صاحب اتومبيل را از احتمال سرقت اتومبيل آگاه ميسازد، اشاره كرد.

قفل فرمان خودرو

قفل فرمان اتومبيل كه از لحاظ ظاهری انواع گوناگونی از آن يافت ميشود، روی غربيلك فرمان قابل استفاده است. به منظور جلوگيری از سرقت اتومبيل و عدم استفاده از فرمان، در صورت باز كردن درب اتومبيل و روشن كردن اتومبيل توسط سارقين، مورداستفاده قرار ميگيرد.


خرید قفل فرمان با مناسبترین قیمت


قفل پدال خودرو

 قفل پدال اتومبيل يكي ديگر از قطعات ایمنی خودرو ميباشد كه بر روي پدال های اتومبيل نصب ميشود و در صورت راه پيدا كردن سارق به داخل اتومبيل ، استفاده از پدال های اتومبيل غير ممكن ميشود.

قفل کامپیوتر (ECU)

قفل كامپيوتر (ECU): قفل كامپيوتر(ECU)، جهت حفاظت از كامپيوتر اتومبيل هايی كه در محفظه زير درب موتور و در دسترس قرار گرفته است، طراحی شده و مانع از سرقت سريع اين قطعه از اتومبيل ميشود.

قفل رینگ

قفل رينگ: قفل رينگ اتومبيل، از دسته قطعات ايمنی اتومبيل ميباشد كه جهت حفاظت از رينگ ها و تايرهای اتومبيل مورد استفاده قرار ميگيرد و از سرقت رينگ و لاستيك اتومبيل جلوگيری ميكند.

دستگاه دردگیر هشدار دهنده

 يكي ديگر از قطعات ايمنی اتومبيل، دستگاه دزدگير ميباشد كه با نصب بر روي اتومبيل، هنگامی كه كوچكترين تماسي با بدنه اتومبيل و يا قفل درب هاي اتومبيل توسط سارقين برقرار شود، سيستم هشدار دهنده صوتی دزدگير اتومبيل شروع به كار كرده و صاحب اتومبيل را از وقوع احتمالی سرقت اتومبيل و يا قطعات اتومبيل آگاه ميسازد.

فروشگاه آنلاين مستر يدكي جهت سهولت در انتخاب و خريد قطعات ایمنی خودرو، و همچنين آگاهي از نوع كاربرد و استفاده قطعات ايمنی در اتومبيل هاي مختلف، بهترين و با كيفيت ترين قطعات ايمنی ماشین كه در كشور ايران موجود ميباشد را با شرح كامل اطلاعات و مشخصات كالا براي عرضه ارائه ميكند.

واتساپ