قطعات ایمنی خودرو


هیچ محصولی یافت نشد.

اطلاعات مفید قطعات ایمنی خودرو

قطعات ايمنی اتومبيل جهت جلوگيري از سرقت اتومبيل و يا قطعاتی از اتومبيل كه احتمال دزديده شدن اين قطعات توسط سارقين وجود دارد طراحی و توليد شده اند كه با توجه به افزايش چشمگير قيمت اتومبيل و همچنين قطعات اتومبيل و در راستای محافظت از اتومبيل ، استفاده از قطعات ايمنی خودرو موجب پایين آمدن درصد احتمال سرقت قطعات و خود اتومبیل ميشود.

انواع قطعات ايمنی خودرو

قطعات ايمنی خودرو شامل قطعاتی برای جلوگيری از سرقت اتومبيل و قطعاتی جهت جلوگيری از سرقت قطعاتی مانند كامپيوتر(ECU)، رينگ و تاير اتومبيل، توليد و عرضه ميشوند.
از انواع قطعات ايمنی اتومبيل ميتوان به قفل فرمان، قفل پدال، قفل رينگ، قفل كامپيوتر( ECU) و دستگاه دزدگير كه به صورت هشدار هاي صوتی صاحب اتومبيل را از احتمال سرقت اتومبيل آگاه ميسازد، اشاره كرد.

1. قفل فرمان:

قفل فرمان اتومبيل كه از لحاظ ظاهری انواع گوناگونی از آن در كشور ايران يافت ميشود ، بر روی غربيلك فرمان انواع اتومبيل ها قابل استفاده ميباشد و به منظور جلوگيری از سرقت اتومبيل و عدم استفاده از فرمان اتومبيل ، در صورت باز كردن درب اتومبيل و روشن كردن اتومبيل توسط سارقين ، مورداستفاده قرار ميگيرد.

2. قفل پدال:

قفل پدال اتومبيل يكي ديگر از قطعات ايمنی خودرو ميباشد كه بر روي پدال های اتومبيل نصب ميشود و در صورت راه پيدا كردن سارق به داخل اتومبيل ، استفاده از پدال های اتومبيل غير ممكن ميشود.

3. قفل كامپيوتر(ECU):

قفل كامپيوتر(ECU)، جهت حفاظت از كامپيوتر اتومبيل هايی كه در محفظه زير درب موتور و در دسترس قرار گرفته است، طراحی شده و مانع از سرقت سريع اين قطعه از اتومبيل ميشود.

4. قفل رينگ:

قفل رينگ اتومبيل ، از دسته قطعات ايمنی اتومبيل ميباشد كه جهت حفاظت از رينگ ها و تايرهای اتومبيل مورد استفاده قرار ميگيرد و از سرقت رينگ و لاستيك اتومبيل جلوگيری ميكند.

5. دستگاه دزدگير هشدار دهنده:
يكي ديگر از قطعات ايمنی اتومبيل ، دستگاه دزدگير ميباشد كه با نصب بر روي اتومبيل ،
هنگامی كه كوچكترين تماسي با بدنه اتومبيل و يا قفل درب هاي اتومبيل توسط سارقين برقرار شود ، سيستم هشدار دهنده صوتی دزدگير اتومبيل شروع به كار كرده و صاحب اتومبيل را از وقوع احتمالی سرقت اتومبيل و يا قطعات اتومبيل آگاه ميسازد.

فروشگاه آنلاين مستر يدكي جهت سهولت در انتخاب و خريد قطعات ايمنی اتومبيل ، و همچنين آگاهي از نوع كاربرد و استفاده قطعات ايمنی در اتومبيل هاي مختلف ، بهترين و با كيفيت ترين قطعات ايمنی ماشین كه در كشور ايران موجود ميباشد را با شرح كامل اطلاعات و مشخصات كالا براي عرضه ارائه ميكند.