قطعات برقی خودرو


show blocks helper

اطلاعات مفید برای خرید قطعات برقی خودرو

قطعات برقی وظايف مهمي را در روشن شدن اتومبيل و اشتعال سوخت در موتور خودرو بر عهده دارند و همينطور كامپيوتر كه به عنوان مغز متفكر خودروهاي نسل جديد به شمار ميرود نيز توسط برق كار ميكند .در نتيجه قسمت هاي مهمي از قبيل استارت ، دينام ، كوئل ، انژكتور ، واير شمع ، شمع موتور ، لامپ هاي روشنائي و كامپيوتر از برق توليد شده توسط باطري ، تغذيه و عمليات مربوط به خود را در اتومبيل انجام ميدهند.
به طور كلی سيستم برقی و برق رسانی به نقاط مختلف خودرو در تمامي ماشين ها از منبع توليد كننده برق تا رسيدن به مرحله مصرف به صورت زير ميباشد:
١- توليد كننده برق (دينام)
٢- دخيره كننده برق (باطري)
٣- توزيع كننده برق ( سيم كشي)
٤- كنترل كننده برق ( كليدها و دكمه ها )
٥- مصرف كننده برق ( كليه لوازم برقي )

وظايف انواع قطعات برقي اتومبيل؛

دينام؛
يكي از قطعات برقی مهم در اتومبيل ، دينام است كه عمليات شارژ باطري خودرو را انجام ميدهد و به هر دليلي كه خللي در عملكرد دينام اتفاق بيافتد، باطري ماشين در مدت زمان كوتاهي تخليه ميشود.
دينام توسط يك تسمه شياري حول محور موتور اتومبيل قرار ميگيرد ، كه بايد همواره از سالم بودن تسمه اطمينان حاصل شود تا از پاره شدن تسمه و در نتيجه خالي شدن شارژ باطري خودرو جلوگيري شود.(شرح عملكرد دينام)

باطري؛
در ميان قطعات برقی خودرو ، باطري اصلي ترين و تقريبا” مهمترين قطعه از قطعات برقي ميباشد كه منبع برق رساني در خودرو است و وظيفه تامين كل برق مورد نياز را بر عهده دارد و البته تنها در هنگام روشن كردن و هنگامي كه اتومبيل خاموش است ، تهيه برق را انجام ميدهد و برق رساني به قطعات برقي در هنگام روشن بودن ماشين به عهده دينام خودرو ميباشد.(شرح عملكرد باطري)

سيم كشي ( دسته سيم ها )؛
دسته سيم ها در تمامي ماشين ها وظيفه انتقال برق به قطعاتي كه توسط برق تغذيه ميشوند را بر عهده دارند و تمامي آنها داراي روكش بوده و فقط برق را از قسمت انتهايي خود به مصرف كننده نهايي منتقل ميكنند و با توجه به وجود قطعات زيادي كه در اتومبيل توسط برق كار ميكنند ، انتقال برق توسط سيم به همه اين قسمت ها باعث بروز بي نظمي در مسير سيم كشي ميشود ،
توليد كنندگان دسته سيم ها ، سيم هاي هم مسير را درون لوله اي پلاستيكي قرار ميدهند و يا سيم هايي را كه مسير مشتركي دارند را به صورت يك كلاف درآورده و با چسب مخصوص به هم متصل كرده و دسته سيم هايي منظم را جهت رساندن برق به چندين مصرف كننده برق در خودرو هدايت ميكنند.

كليدها و دكمه ها؛
مجموعه كليد و دكمه هايي كه در داخل كابين هر اتومبيل وجود دارند به منظور كنترل راننده و استفاده از امكانات خودرو در مواقعي كه نياز به هر يك از آنها پيدا ميكند تاويه شده اند و تنها هنگامي كه كليد و يا دكمه اي به كار گرفته شوند ، برق مصرفي به قطعه مورد نظر انتقال پيدا ميكند.

انژكتور:
يكي ديگر از قطعات برقي اتومبيل، انژكتور ميباشد كه يك قطعه برقي – مكانيكي ميباشد و بر روي سيلندر موتور خودرو قرار گرفته و عمليات سوخت رساني به محفظه احتراق را با تركيب سوخت و هوا و تزريق آن به موتور اتومبيل انجام ميدهد. انژكتور از طريق كامپيوتر در تمامي ماشين هايي كه داراي كامپيوتر هستند كنترل ميشود.