صافی بنزین


show blocks helper

اطلاعات مفید در مورد صافی بنزین خودرو

محفظه فیلتر بنزین و يا صافی بنزین قطعه اي در سيستم سوخت خودرو ميباشد كه موتور خودرو را از بقاياي مضر محافظت ميكند و از ورود خاك و زنگ زدگي هاي موجود در باك بنزين اتومبيل به موتور اتومبيل جلوگيري ميكند و موجب پيشگيري از آسيب رسيدن به قطعات داخل موتور اتومبيل ميشود.

صافی بنزین چیست

فیلتر بنزین را کی عوض کنیم؟

با تعويض به موقع فیلتر سوخت ميتوان به تميزي سيستم انژكتور، عمر مفيد بيشتر پمپ بنزين اتومبيل و كاركرد بهتر موتور در طولاني مدت كمك شاياني كرد و در مورد زمان تعويض فیلتر بنزین خودرو، از آنجايي كه در اتومبيل هاي مختلف، فیلتر سوخت در سيستم سوخت رساني در نقاط مختلف اتومبيل تاويه شده و همينطور از انواع صافی بنزین توسط كمپاني هاي مختلف توليدكننده اتومبيل استفاده شده است ، زمان و يا كاركرد مشخصي را براي همه اتومبيل ها نميتوان پيشنهاد كرد.

به طور كلي با استفاده از دفترچه راهنماي خودروي خود ، ميتوانید زمان دقيق تعويض فیلتر سوخت را متوجه شويد. حداقل در ٢٠٠٠٠ كيلومتر و حداكثر در ٤٠٠٠٠ كيلومتر بعد از تعويض فیلتر سوخت، و يا سالي يك مرتبه صافی بنزین قديمي را تعويض کنید.

قيمت فیلتر بنزین خوب در بازار

قيمت انواع فیلتر بنزین خودرو با كيفيت و اصل با توجه به نوع ماشین و كشور توليد كننده، براي اتومبيل هاي ساخت كشور ايران بين ١٠٠٠٠ تومان تا ٧٠٠٠٠ تومان و براي اتومبيل هاي وارداتي مابين ٢٠٠٠٠ تومان تا ٤٠٠٠٠٠ تومان نيز برآورد ميشود.

اثرات خرابی صافی بنزین بر موتور خودرو

در صورت خرابي و يا پرشدن صافی بنزین بر اثر جذب ناخالصي هاي داخل بنزين و يا بي كيفيت بودن فیلتر بنزین خودرو، ممكن است سوخت (بنزين يا گازوئيل) به انژكتور و يا كاربراتور به مقدار كافي نرسد و موتور اتومبيل در حالت سرد به راحتي هميشه روشن نشود و در صورت انتقال بنزين به انژكتور ( و يا كاربراتور) ، بنزين حاوي كثيفي هاي جذب شده توسط صافي بنزين ميباشد كه به دنبال آن مشكلات زيادي موتور اتومبيل را تهديد ميكند.

زمان تعویض فیلتر بنزین خودرو

مهم ترین دلايل خرابي فیلتر سوخت

دلايل خراب شدن فیلتر سوخت، تصويه بنزين و جذب ناخالصي هاي موجود در باك بنزين و بنزين در مدت طولاني و پر شدن محفظه فیلتر بنزین ميباشد كه اين در شرايطي است كه فیلتر بنزین از كيفيت مرغوبي برخوردار باشد، در غير اين صورت و استفاده از فیلتر سوخت بي كيفيت طول عمر مفيد صافی بنزین را به مراتب كمتر خواهد کرد.

راه های پیشگیری از خرابی صافی بنزین

عواملی که ميتواند موجب شوند عمر مفيد محفظه صافی بنزین خودرو کاهش یابد، شامل موارد زیر هستند:

  • استفاده از مكمل هاي بنزين و محلول هاي انژكتور شور
  • استفاده از بنزين مناسب
  • بنزين زدن قبل از روشن شدن چراغ بنزين