لنت ترمز جلو


show blocks helper
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه

اطلاعات مفید در مورد لنت ترمز جلو

لنت ترمز جلو خودرو قطعه ای در سيستم بازدارنده و ترمز خودرو است كه وظيفه متوقف و يا كم كردن سرعت خودرو را بر عهده دارد. به اين صورت كه با به وجودآوردن اصطكاک با ديسک ترمز و يا كاسه ترمز باعث شتاب منفی در خودرو می شود. قدرت اين سيستم تقريبا ١٠ برابر و يا حتی بيشتر از قدرت موتور اتومبيل است. لنت ترمز در تمام ماشین ها در زير هر چهار چرخ خودرو جای گرفته است.

لنت ترمز جلو خودرو

قيمت لنت ترمز چرخ جلو در بازار

قيمت يک دست لنت ترمز مانند قطعات ديگر برای خودروهای مختلف بسته به وزن اتومبيل و حجم موتور و نوع لنت ترمزی كه كمپانی توليد كننده برای آن خودرو در نظر گرفته متفاوت است. ولی به طور كلی در كشورهای توليد كننده لنت ترمز كه كشور ايران هم جزو آنهاست قيمت يک دست لنت ترمز چرخ جلو خودرو بين ٤ دلار تا ١٥٠ دلار می باشد.

عمر مفید لنت ترمز جلو خودرو

در صورتی كه لنت ترمز از كيفيت مرغوبی برخوردار باشد عمر مفید آن تقريبا بين ٤٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠ كيلومتر است. البته نوع خودرو، نوع استفاده و سبک رانندگی شما در طول عمر لوازم و قطعات مصرفی خودرو از جمله لنت ترمز اتومبيل موثراست. مراحل پيشگيرانه ای وجود دارد كه طول عمر لنت ترمز بيشتر شود:

• اجتناب از رانندگی با سرعت بسياربالا

• ترمز گرفتن با پای راست

• زود ترمز كردن به جای ترمز گرفتن شديد در لحظه آخر

• داشتن فاصله مناسب با خودری جلوئی برای پيشگيری از ترمز كردن ناگهانی و شديد

مهم ترین دلایل خرابی لنت ترمز جلوی خودرو

علائم و نشانه هايی كه شما ميتوانيد متوجه شويد كه زمان تعويض لنت ترمز است ميتوان به پايين آمدن پدال ترمز هنگام ترمزگيری، مشاهده تغيير در قدرت ترمز گيري، شنيدن صدای جيغ ويا سوت از سمت جلو و يا عقب خودرو و لرزيدن پدال هنگام ترمز كردن اشاره كرد. از دلايل خرابی لنت ترمز خودرو ميتوان موارد زیر را نام برد:

• نامرغوب بودن لنت ترمز

• ترمز كردن های ناگهاني

• آسيب ديده بودن ديسک ترمز

• نداشتن ويا كم داشتن روغن ترمز در منبع ترمز

• ترمز كردن مكرر ( به طور مثال هنگام ترافيک های طولاني)علائم خرابی لنت ترمز چرخ جلو

بهترین مارک لنت ترمز جلو

اولين آسيبی كه لنت ترمز جلو نامرغوب و يا لنت ترمزی كه عمر مفيد آن به اتمام رسيده است می تواند به خودرو و يا سرنشينان بزند متوقف نشدن و يا دير متوقف شدن اتومبيل است. در شرايط بهتر موجب صدايی همچون جيغ ميشود و باعث خراب شدن زودتر از موئد ديسک ترمز چرخ های جلو خودرو و كاسه ترمز می شود.

در صورتيكه لنت ترمز استفاده شده در خودرو شما توسط كمپانی سازنده خودرو از نوع بدون آزبست ارگانيک ويانوع سراميكی می باشد هرگز نبايد از لنت ترمز های نيمه متاليک و يا كم متاليک استفاده كنيد و حتما” از يكی از دو نوع بدون آزبست ارگانيک و يا سراميكی استفاده كنيد، ولی برای خودروهايی كه در آن از لنت ترمز نيمه متاليک و يا كم متاليک استفاده شده است، تعويض با لنت ترمز چرخ جلو بدون آزبست ارگانيک وسراميكی بلا مانع است.

زمان تعویض لنت ترمز جلو ماشین

لنت ترمز خودرو دارای عمر مفيد مشخصی است كه نسبت به مواد اوليه ای كه در توليد آن استفاده شده و همينطور نحوه استفاده از ترمز خودرو متغير است. در صورت مشاهده نشانه هايی مبنی بر تمام شدن و يا خراب شدن، لنت ترمز جلو احتياج به تعويض دارد. علائم تمام شدن و زمان تعویش لنت ترمز چرخ جلو ماشین عبارتند از:

• شنيدن صدای جيغ ويا سوت كشيدن از چرخ های جلو و يا چرخ های عقب

• پايين تر رفتن پدال ترمز هنگام ترمز گيري

• كاهش قدرت ترمز گيري

• كشيده شدن خورو به يک سمت

• پايين آمدن روغن در مخزن روغن ترمز

• چرب شدن لنت ترمز از طريق نشت روغن ترمزانواع لنت ترمز جلوانواع لنت ترمز چرخ جلو

به طور كلی در توليد لنت ترمز در تمام كشورهای جهان از مواد اوليه مشابهی استفاده می شود كه شامل الياف، پركننده ها، اصلاح كننده های اصطلاک و رزين های اتصال دهنده می باشد. نوع اين مواد بكار رفته و درصد استفاده از آنها در كمپانی های مختلف متفاوت است.

در تهيه هر كدام از انواع اين لنت ترمز ها از تركيب های مختلف مواد اوليه استفاده ميشود كه بسته به نوع خودرو و وزن اتومبيل وكشور توليد كننده متغير است و همينطور كيفيت ترمز گيری نيز توسط هر كدام از اين نوع لنت ترمزها متفاوت است.

به طور کلی قسمتی از لنت ترمز چرخ  های جلو كه ايجاد اصطلاک با ديسک ترمز توسط آن انجام ميشود به ٥ نوع مختلف تقسيم ميشود كه عبارتند از:

1. بدون آزبست ارگانيك: توليد اين نوع لنت ترمز جلو در راستای بالا رفتن قدرت ترمز گيری و كارايی وهمچنين بی صدا بودن سيستم ترمز اتومبيل مي باشد.

2. سراميكي: توليد اين نوع لنت ترمز بيشتر به مقصود كاهش گرد و غبار و همچنين كاهش صدا مي باشد.

3. نيمه متاليك: مواد اوليه به كاررفته برای توليد اين نوع لنت ترمز با هدف انتقال حرارت بالا ، كه نتيجه آن عمر بيشتر لنت ترمز و قدرت گيرايی لنت ترمز در دماهای بالا ميباشد، و برای خودروهايی كه درترافيک شهری تردد دارند ويا سرنشينان زياد و بار سنگين با خودرو جابه جا ميكنند مناسب است.

4. كم متاليک : اين نوع لنت ترمز بيشتر برای خودروهای لوكس وعمدتا” با وزن بسياربالای آمريكايی و اروپايی استفاده ميشود. اين نوع لنت ترمز قابليت ترمزگيری خوبی داردولی در عين حال توليد صدا و گرد لنت زيادی ميكند كه به دليل ساختار بسيار عالی كمپانی های اتومبيل به هيچ وقت به داخل اطاق خودرو صدا درز پيدا نميكند.

5. زينتري: اين نوع از لنت ترمز جلو بيشتر برای خودروهای مسابقه و offroad استفاده ميشود به اين صورت كه حتما” لنت ترمز بايد گرم و به دمای لازم برسد تا نتيجه مطلوب را در بر داشته باشد، وبه همين دليل، درصورت استفاده در خودروهای شهری به طور چشمگيری قابليت ترمزگيری لنت ترمز از بين ميرود وديسک های ترمز به سرعت از بين ميروند.