روان كننده خودرو

اطلاعات مفید برای خرید روان کننده خودرو

روان كننده خودرو در قسمت های مختلف اتومبيل به كار برده ميشوند كه هر يك از اين روان كننده ها دارای تركيب و فرمول های مختص به محل به كار گيری خود ميباشند. به طور كلی روان كننده ها در هر كجا كه سطوح در جوار و در تماس با يكديگر دارای حركتی نسبی باشند، نقش مهمی در انجام حركت به طور صحيح و مداوم ايفا ميكنند.

روان کننده خودرو

در ميان روان كننده های خودرو، روغن موتور از جايگاه خاص و ويژه ای برخوردار است، كه اين جايگاه به دليل شرايط دشواری است كه نسبت به ديگر روان كننده ها برخوردار است. یکی از روان کننده های خودرو روغن موتور است که یکی از بهترین برندهای آن روغن موتور بهتام است.

انواع روان کننده های خودرو

روان كننده هايی كه در همه ماشين های سواری مشترك هستند و مورد استفاده قرار مي گيرند به شرح ذيل مي باشند :

1.روغن موتور: روغن موتور در داخل محفظه موتور در گردش مي باشد و تاثير مستقيمی بر نحوه عملكرد تمام قطعات موتور خودرو و همينطور ميزان توليد آلايندگی به همراه سوخت اتومبيل ميگذارد.

روغن های روان کننده اصطکاک خودرو

2. روغن دنده یا واسكازين (روغن گیربکس) یکی ديگر از روغن‌هایی است که در خودرو مصرف می‌شود. این روغن‌ها در گیربکس خودرو مورد استفاده قرار گرفته ميشوند و با روغنی كه در موتور اتومبيل استفاده ميشود متفاوت است . در توليد روغن دنده از مواد افزودنی مخصوص استفاده ميشود كه توانايی روان كردن حركت چرخ ‌دنده‌ها و محافظت از قطعات تشكيل دهنده گيربكس در برابر فشار های وارده و همچنين در برابر حرارت بالا كه در اثر تماس چرخ دنده ها با يكديگر موجب افزايش دما و داغ شدن سطح دنده ميشود را داشته باشند .

اشاره به اين نكته نيز ضروری مي باشد كه روغن دنده برای خودروهای با گيربكس دنده ای و گيربكس اتوماتيك با يكديگر متفاوت است و هر كدام داراي ويژگی های مختص به نوع گيربكس خود را دارند.

3. روغن فرمان ( هيدروليك ) روغن هیدرولیک اتومبيل علاوه بر روانکاری برخی از قطعات سيستم تعليق، واسطه ای نيز برای انتقال قدرت مي باشد.

انتقال قدرت بوسيله روغن هيدروليك از طریق لوله ها و شیلنگ های مختلف فشار قوی و فشار ضعيف صورت ميگيرد كه ميزان فشار توسط پمپ هيدروليك كنترل ميشوند.

4. روغن ترمز:  روغن ترمز اتومبيل تحت دما و فشار بالا ، وظيفه حركت اجزای سيستم ترمز اتومبيل را برعهده دارد، به اين صورت كه با فشار بر روي پدال ترمز ، يك پيستون در كاليپر ترمز فشرده ميشود و اين فشردگی باعث افزايش فشار در لوله هاي ترمز ميشود و روغن ترمز را به حركت در مياورد. فشار روغن ترمز موجب ميشود كه روتورهاي ترمز ، لنت ترمز را تحت فشار قرار داده و در نهايت از سرعت چرخ های اتومبيل كاسته و اتومبيل را متوقف ميكند.

5. گريس ماشین از ديگر روان كننده هايي است كه در اتومبيل استفاده ميشود. این روان کننده در پلوس ها مورد استفاده قرار ميگيرد و همچنين در هنگام تعمير قطعات ديگر اتومبيل جهت روانكاري ، توسط تعميركار اتومبيل مورد استفاده قرار ميگيرد.


خرید ضد یخ در انواع برند ها از فروشگاه مستریدکی


برای خرید روغن موتور و خرید روغن ترمز از فروشگاه مستر یدکی راهنمایی بگیرید. زیرا مهم ترین روان کننده های استفاد شده در میان روان کننده ها هستند. 

واتساپ