قطعات برقی خودرو

خرید قطعات برقی خودرو

قطعات برقی خودرو وظايف مهمي را در روشن شدن اتومبيل و اشتعال سوخت در موتور خودرو بر عهده دارند و همينطور كامپيوتر كه به عنوان مغز متفكر خودروهاي نسل جديد به شمار ميرود نيز توسط برق كار ميكند. به طور كلی سيستم برقی و برق رسانی به نقاط مختلف خودرو در تمامي ماشين ها از منبع توليد كننده برق تا رسيدن به مرحله مصرف به صورت زير ميباشد:

  • توليد كننده برق (دينام)
  • دخيره كننده برق (باطري)
  • توزيع كننده برق (سيم كشي)
  • كنترل كننده برق (كليدها و دكمه ها)
  • مصرف كننده برق (كليه لوازم برقي)

انواع قطعات برقی خودرو

قطعات برقی خودرو شامل قسمت هاي مهمي از قبيل استارت ماشین، دينام، كوئل، انژكتور، واير شمع، شمع موتور، لامپ هاي روشنائي و كامپيوتر از برق توليد شده توسط باطري، هستند که عمليات مربوط به خود را در اتومبيل انجام ميدهند.

باطري

در ميان قطعات برقی خودرو، باطري اصلي ترين و تقريبا" مهمترين قطعه از قطعات برقي ميباشد كه منبع برق رساني در خودرو است و وظيفه تامين كل برق مورد نياز را بر عهده دارد و البته تنها در هنگام روشن كردن و هنگامي كه اتومبيل خاموش است ، تهيه برق را انجام ميدهد و برق رساني به قطعات برقي در هنگام روشن بودن ماشين به عهده دينام خودرو ميباشد.

دينام

يكي از قطعات برقی مهم در اتومبيل، دينام ماشین است كه عمليات شارژ باطري خودرو را انجام ميدهد و به هر دليلي كه خللي در عملكرد دينام اتفاق بيافتد، باطري ماشين در مدت زمان كوتاهي تخليه ميشود. دينام توسط يك تسمه شياري حول محور موتور اتومبيل قرار ميگيرد، كه بايد همواره از سالم بودن تسمه اطمينان حاصل شود تا از پاره شدن تسمه و در نتيجه خالي شدن شارژ باطري خودرو جلوگيري شود.

سيم كشی

دسته سيم ها در تمامي ماشين ها وظيفه انتقال برق به قطعاتي كه توسط برق تغذيه ميشوند را بر عهده دارند و تمامي آنها داراي روكش بوده و فقط برق را از قسمت انتهايي خود به مصرف كننده نهايي منتقل ميكنند و با توجه به وجود قطعات زيادي كه در اتومبيل توسط برق كار ميكنند ، انتقال برق توسط سيم به همه اين قسمت ها باعث بروز بي نظمي در مسير سيم كشي ميشود. توليد كنندگان دسته سيم ها ، سيم هاي هم مسير را درون لوله اي پلاستيكي قرار ميدهند و يا سيم هايي را كه مسير مشتركي دارند را به صورت يك كلاف درآورده و با چسب مخصوص به هم متصل كرده و دسته سيم هايي منظم را جهت رساندن برق به چندين مصرف كننده برق در خودرو هدايت ميكنند.

كليدها و دكمه ها

مجموعه كليد و دكمه هايي كه در داخل كابين هر اتومبيل وجود دارند به منظور كنترل راننده و استفاده از امكانات خودرو در مواقعي كه نياز به هر يك از آنها پيدا ميكند تاويه شده اند و تنها هنگامي كه كليد و يا دكمه اي به كار گرفته شوند ، برق مصرفي به قطعه مورد نظر انتقال پيدا ميكند.

انژكتور

يكي ديگر از قطعات برقی خودرو، انژكتور ميباشد كه يك قطعه برقي - مكانيكي ميباشد و بر روي سيلندر موتور خودرو قرار گرفته و عمليات سوخت رساني به محفظه احتراق را با تركيب سوخت و هوا و تزريق آن به موتور اتومبيل انجام ميدهد. انژكتور از طريق كامپيوتر در تمامي ماشين هايي كه داراي كامپيوتر هستند كنترل ميشود.

واتساپ