قطعات مصرفی خودرو

خرید قطعات مصرفی خودرو

قطعات مصرفی خودرو شامل قطعاتي ميشود كه به طور پيوسته و در فاصله هاي زماني تقريبا" مشخص ميبايست توسط مالك اتومبيل و يا تعميركار اتومبيل مورد بازرسي قرار گيرد و در صورت نياز تعويض شود. در كل و در كليه اتومبيل هاي سواري در حدود ١٠ و يا ١٥ قطعه وجود دارد كه در دسته كالاهاي مصرفي قرار ميگيرند و رسيدگي به موقع و تعويض لوازم مصرفی در زمان مشخص شده كه توسط كمپانی توليد كننده اتومبيل در دفترچه راهنماي اتومبيل شرح داده شده است ، ميتواند از بروز مشكلات جدی در اتومبيل جلوگيری و در نهايت از هزينه هاي بسيار بالاي تعمير و تعويض قطعاتي كه در صورت تعويض به موقع قطعات مصرفی خودرو ميتوان از آسيب رسيدن به آنها جلوگيري كرد، اشاره كرد.


استعلام قیمت روغن ترمز از فروشگاه مستریدکی


بهترین زمان تعویض قطعات مصرفی خودرو

در صورت خراب شدن و يا تمام شدن لنت ترمز و عدم رسيدگي و تعويض به موقع لنت ترمز ، ديسك ترمز و بوستر ترمز كه داراي عمر مفيد طولاني ميباشند، آسيب ديده و نياز به تعمير و يا تعويض پيدا ميكنند، كه خود نيازمند هزينه هاي نسبتا" بيشتري نسبت به رسيدگي به موقع به لنت ترمز ميباشد. قطعات مصرفی خودرو تقريبا" در كليه اتومبيل هاي سواري به شرح زير ميباشند، كه زمان تعويض برخي از اين قطعات مصرفي به طور ميانگين براي اتومبيل هاي سواري به اين ترتيب ميباشد.

  • فيلتر هوا: بين ٥٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ كيلومتر
  • فيلتر روغن: بين ٥٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ كيلومتر
  • فيلتر كابين: هر يك سال
  • فيلتر بنزين: هر ٢٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ كيلومتر
  • روغن موتور: بين ٥٠٠٠ تا١٠٠٠٠ كيلومتر
  • شمع موتور: بين ٤٠٠٠٠ تا٦٠٠٠٠ كيلومتر
  • لنت ترمز جلو: بين ٢٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ كيلومتر
  • لنت ترمز عقب: بين ٧٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠ كيلومتر
واتساپ