قطعات موتوری اتومبیل


هیچ محصولی یافت نشد.

لیست قطعات موتور اتومبيل

قطعات موتوری اتومبيل شامل قطعاتي ثابت، از قبيل بلوك سيلندر ، سرسيلندر ، واشرسرسيلندر ، درب سوپاپ ، كارتل، منيفولد ورود هوا و منيفولد خروج دود و قطعات متحركي از قبيل ميل لنگ ، ميل سوپاپ ، پيستون ، تسمه تايم ، شاطون ، سوپاپ دودوهوا و فلايويل ميباشند كه هر يك وظيفه مختص به خود در عملكرد موتور اتومبيل را برعهده دارند.
قطعات موتوری اتومبيل، اجزاء تشكيل دهنده موتور اتومبيل ميباشند و به طور كلي موتور اتومبيل وظيفه ايجاد نيرو و قدرت مورد نياز براي حركت اتومبيل را بر عهده دارد و هر يك از قطعات موتوري در بوجود آمدن نيرو و قدرت موتور نقش بسزايي را ايفا ميكنند.
در اغلب اتومبيل های بنزينی سواری، موتور اتومبيل، نيروی به دست آمده از انفجار بنزين در محفظه احتراق را به نيروي دوراني (گشتاور) تبديل ميكند.

انواع قطعات موتور خودور

عوامل مورد نياز براي شروع به كار موتور اتومبيل:

هنگام شروع به كار موتور اتومبيل ، تركيب سه عامل سوخت، هوا و جرقه (حرارت لازم) در زمان و مكان مناسب، موجب روشن شدن موتور اتومبيل ميشود.

عملكرد قطعات موتوری اتومبيل بعد از روشن شدن :

ابتدا برق به استارت اتومبيل منتقل و ميل لنگ به چرخش در ميايد.
ميل لنگ به وسيله شاطون ها به پيستون ها متصل شده است و با چرخش ميل لنگ عمليات هاي زير توسط قطعات موتوری اتومبيل به طور همزمان انجام ميشود:
پيستون ها شروع به حركت ميكنند و ميل سوپاپ كه به وسيله تسمه تايم يا زنجير تايم به ميل لنگ متصل شده است به چرخش در ميايد و چرخش ميل سوپاپ با زمان بندی منظم ، سوپاپ هاي سر هر يك از سيلندرها را باز و بسته ميكند.
همينطور با چرخش ميل لنگ ، سنسور مغناطيسی ميل لنگ تحريك و كامپيوتر(ECU)اتومبيل توسط پمپ بنزين ، سوخت را به نازل های سوخت ميرساند و در ادامه ، كامپيوتر پيام جرقه زدن را به كوئل و شمع های موتور اتومبيل ارسال و
پيستون هايی كه به سمت پائين حركت ميكنند، در اثر ايجاد مكش، هوا و بنزين را درون سيلندر ميكشند و در ادامه حركت رسيدن پيستون به پائين ترين حد ، ميل سوپاپ ، سوپاپ های ورودی( بنزين و هوا) را ميبندد و در هنگام بالا آمدن پيستون ، تمامي سوپاپ هاي خروجي دود و ورودي هوا و بنزين بسته هستند و مخلوط بنزين و هوای متراكم شده ، و با جرقه شمع موتور انفجار صورت ميگيرد و نيروی حاصل از انفجار ، موجب فشار پيستون به سمت پائين و چرخيدن ميل لنگ ميشود.
بعد از اين عمليات ، پيستون مجددا” به سمت بالا آمده و سوپاپ هاي خروجي دود باز ، و دود توليد شده توسط احتراق ، از محفظه سيلندر موتور خارج ميشود، و وقتی پيستون به بالاترين حالت خود برسد، براي تكرار و ادامه عمليات آماده ميشود و همين فرآيند تشريح شده برای تمام پيستون های موتور اتومبيل اتفاق ميافتد.