منو
خرید اینترنتی لوازم یدکی خودرو در لوازم یدکی مستر یدکی |

انواع لوازم یدکی خودرو در مستر یدکی

قطعات مصرفی

خرید قطعات مصرفی خودرو

قطعات مصرفی خودرو شامل قطعاتي ميشود كه به طور پيوسته و در فاصله هاي زماني تقريبا” مشخص ميبايست توسط مالك اتومبيل و يا تعميركار اتومبيل مورد بازرسي قرار گيرد و در صورت نياز تعويض شود. در كل و در كليه اتومبيل هاي سواري در حدود ١٠ و يا ١٥ قطعه وجود دارد كه در دسته كالاهاي مصرفي قرار ميگيرند و رسيدگي به موقع و تعويض لوازم مصرفی در زمان مشخص شده كه توسط كمپانی توليد كننده اتومبيل در دفترچه راهنماي اتومبيل شرح داده شده است ، ميتواند از بروز مشكلات جدی در اتومبيل جلوگيری و در نهايت از هزينه هاي بسيار بالاي تعمير و تعويض قطعاتي كه در صورت تعويض به موقع قطعات مصرفی خودرو ميتوان از آسيب رسيدن به آنها جلوگيري كرد، اشاره كرد.

بهترین زمان تعویض قطعات مصرفی خودرو

در صورت خراب شدن و يا تمام شدن لنت ترمز و عدم رسيدگي و تعويض به موقع لنت ترمز ، ديسك ترمز و بوستر ترمز كه داراي عمر مفيد طولاني ميباشند، آسيب ديده و نياز به تعمير و يا تعويض پيدا ميكنند، كه خود نيازمند هزينه هاي نسبتا” بيشتري نسبت به رسيدگي به موقع به لنت ترمز ميباشد. قطعات مصرفی خودرو تقريبا” در كليه اتومبيل هاي سواري به شرح زير ميباشند، كه زمان تعويض برخي از اين قطعات مصرفي به طور ميانگين براي اتومبيل هاي سواري به اين ترتيب ميباشد.

 • فيلتر هوا: بين ٥٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ كيلومتر
 • فيلتر روغن: بين ٥٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ كيلومتر
 • فيلتر كابين: هر يك سال
 • فيلتر بنزين: هر ٢٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ كيلومتر
 • روغن موتور: بين ٥٠٠٠ تا١٠٠٠٠ كيلومتر
 • شمع موتور: بين ٤٠٠٠٠ تا٦٠٠٠٠ كيلومتر
 • لنت ترمز جلو: بين ٢٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠ كيلومتر
 • لنت ترمز عقب: بين ٧٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠ كيلومتر
قطعات موتوری

خرید قطعات موتوری خودرو

قطعات موتوری خودرو، اجزاء تشكيل دهنده موتور اتومبيل ميباشند و به طور كلي موتور اتومبيل وظيفه ايجاد نيرو و قدرت مورد نياز براي حركت اتومبيل را بر عهده دارد و هر يك از قطعات موتوري در بوجود آمدن نيرو و قدرت موتور نقش بسزايي را ايفا ميكنند. در اغلب اتومبيل های بنزينی سواری، موتور اتومبيل، نيروی به دست آمده از انفجار بنزين در محفظه احتراق را به نيروي دوراني (گشتاور) تبديل ميكند.

لیست قطعات موتوری خودرو

انواع قطعات موتوروی

قطعات موتوری خودرو شامل قطعاتي ثابت، از قبيل بلوك سيلندر، سرسيلندر، واشرسرسيلندر، درب سوپاپ، كارتل، منيفولد ورود هوا و منيفولد خروج دود است. همچنین قطعات متحركي از قبيل ميل لنگ، ميل سوپاپ، پيستون، تسمه تايم، شاطون، سوپاپ دود و هوا و فلايويل ميباشند كه هر يك وظيفه مختص به خود در عملكرد موتور اتومبيل را برعهده دارند.

قطعات مورد نياز براي شروع به كار موتور: هنگام شروع به كار موتور اتومبيل ، تركيب سه عامل سوخت، هوا و جرقه (حرارت لازم) در زمان و مكان مناسب، موجب روشن شدن موتور اتومبيل ميشود.

نحوه عملكرد قطعات موتوری خودرو

ابتدا برق به استارت اتومبيل منتقل و ميل لنگ به چرخش در مي آيد. ميل لنگ به وسيله شاطون ها به پيستون ها متصل شده است و با چرخش ميل لنگ عمليات هاي زير توسط قطعات موتوری خودرو به طور همزمان انجام ميشود:

پيستون ها شروع به حركت ميكنند و ميل سوپاپ كه به وسيله تسمه تايم يا زنجير تايم به ميل لنگ متصل شده است به چرخش در مي ايد. چرخش ميل سوپاپ با زمان بندی منظم، سوپاپ هاي روی هر يك از سيلندرها را باز و بسته ميكند. همينطور با چرخش ميل لنگ، سنسور مغناطيسی ميل لنگ تحريك و كامپيوتر (ECU) خودرو توسط پمپ بنزين، سوخت را به نازل های سوخت ميرساند. در ادامه كامپيوتر پيام جرقه زدن را به كوئل و شمع های موتور خودرو ارسال و پيستون هايی كه به سمت پائين حركت ميكنند، در اثر ايجاد مكش، هوا و بنزين را درون سيلندر ميكشند.

در ادامه حركت رسيدن پيستون به پائين ترين حد، ميل سوپاپ، سوپاپ های ورودی (بنزين و هوا) را ميبندد و در هنگام بالا آمدن پيستون، تمامي سوپاپ هاي خروجي دود و ورودي هوا و بنزين بسته هستند و مخلوط بنزين و هوای متراكم می شود. سپس با جرقه شمع موتور انفجار صورت ميگيرد و نيروی حاصل از انفجار، موجب فشار پيستون به سمت پائين و چرخيدن ميل لنگ مي شود. بعد از اين عمليات، پيستون مجددا” به سمت بالا آمده و سوپاپ هاي خروجي دود باز، و دود توليد شده توسط احتراق، از محفظه سيلندر موتور خارج مي شود. وقتی پيستون به بالاترين حالت خود برسد، براي تكرار و ادامه عمليات آماده ميشود و همين فرآيند تشريح شده برای تمام پيستون های موتور اتومبيل اتفاق مي افتد.

قطعات ایمنی

خرید قطعات ایمنی خودرو

قطعات ایمنی خودرو جهت جلوگيري از سرقت اتومبيل و يا قطعاتی از اتومبيل كه احتمال دزديده شدن اين قطعات توسط سارقين وجود دارد طراحی و توليد شده اند. با توجه به افزايش چشمگير قيمت اتومبيل و قطعات مصرفی و در راستای محافظت از خودرو، استفاده از قطعات ايمنی موجب پایين آمدن درصد احتمال سرقت قطعات و خودرو خواهد شد.

انواع قطعات ايمنی خودرو

قطعات ایمنی خودرو شامل قطعاتی برای جلوگيری از سرقت خودرو و سرقت قطعاتی مانند كامپيوتر (ECU)، رينگ و تاير، توليد و عرضه ميشوند. از انواع قطعات ايمنی ميتوان به قفل فرمان، قفل پدال، قفل رينگ، قفل كامپيوتر( ECU) و دستگاه دزدگير كه به صورت هشدار هاي صوتی صاحب اتومبيل را از احتمال سرقت اتومبيل آگاه ميسازد، اشاره كرد.

 • قفل فرمان: قفل فرمان اتومبيل كه از لحاظ ظاهری انواع گوناگونی از آن يافت ميشود، روی غربيلك فرمان قابل استفاده است. به منظور جلوگيری از سرقت اتومبيل و عدم استفاده از فرمان، در صورت باز كردن درب اتومبيل و روشن كردن اتومبيل توسط سارقين، مورداستفاده قرار ميگيرد.
 • قفل پدال: قفل پدال اتومبيل يكي ديگر از قطعات ایمنی خودرو ميباشد كه بر روي پدال های اتومبيل نصب ميشود و در صورت راه پيدا كردن سارق به داخل اتومبيل ، استفاده از پدال های اتومبيل غير ممكن ميشود.
 • قفل كامپيوتر (ECU): قفل كامپيوتر(ECU)، جهت حفاظت از كامپيوتر اتومبيل هايی كه در محفظه زير درب موتور و در دسترس قرار گرفته است، طراحی شده و مانع از سرقت سريع اين قطعه از اتومبيل ميشود.
 • قفل رينگ: قفل رينگ اتومبيل، از دسته قطعات ايمنی اتومبيل ميباشد كه جهت حفاظت از رينگ ها و تايرهای اتومبيل مورد استفاده قرار ميگيرد و از سرقت رينگ و لاستيك اتومبيل جلوگيری ميكند.
 • دستگاه دزدگير هشدار دهنده: يكي ديگر از قطعات ايمنی اتومبيل، دستگاه دزدگير ميباشد كه با نصب بر روي اتومبيل، هنگامی كه كوچكترين تماسي با بدنه اتومبيل و يا قفل درب هاي اتومبيل توسط سارقين برقرار شود، سيستم هشدار دهنده صوتی دزدگير اتومبيل شروع به كار كرده و صاحب اتومبيل را از وقوع احتمالی سرقت اتومبيل و يا قطعات اتومبيل آگاه ميسازد.

فروشگاه آنلاين مستر يدكي جهت سهولت در انتخاب و خريد قطعات ایمنی خودرو، و همچنين آگاهي از نوع كاربرد و استفاده قطعات ايمنی در اتومبيل هاي مختلف، بهترين و با كيفيت ترين قطعات ايمنی ماشین كه در كشور ايران موجود ميباشد را با شرح كامل اطلاعات و مشخصات كالا براي عرضه ارائه ميكند.

خوشبوکننده‌ها

خرید خوشبو کننده ماشین

فرقی نمی‌کند که چند ساعت از روز را داخل وسیله نقلیه خود هستید، در هر صورت خودروی شما جایی است که اگر از بودن در آن احساس خوبی نداشته باشید، روی سلامتی و حتی خلق‌وخوی شما تاثیرات بدی به جا می‌گذارد. در این مقاله با خوشبو کننده ماشین و انواع آن آشنا شده و اطلاعات مفیدی در رابطه با نمایندگی اینترنتی فروش این محصول دریافت خواهید کرد. اگر به دنبال خرید خوشبو كننده ها ماشین با قیمت مناسب و کیفیت بالا هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

خوشبو کننده خودرو

چرا باید خوشبو کننده ماشین بخریم

درب ماشین خود را باز کرده، پشت فرمان می‌نشینید و استارت می‌زنید ولی قبل از اینکه حرکت کنید، بوی بدی که داخل ماشین پیچیده شما را کلافه کرده و مجبورتان می‌کند شیشه را پایین بکشید؛ اما به محض پایین کشیدن شیشه، دود و دم بیرون هم به بوی بد داخل ماشین اضافه شده و حالتان را بدتر می‌کند! بوی بد داخل کابین خودرو ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود ولی دلیل آن هرچه که باشد، به‌راحتی و با کمک یک خوشبو کننده ماشین قابل کنترل است. خوشبو کننده‌ های ماشین انواع مختلفی دارند ولی همه آن‌ها ضمن از بین بردن بوی بد خودرو، هوای داخل آن را معطر و دلنشین می‌کنند. با خرید خوشبوکننده ها ماشین و استفاده از آن داخل خودروی خود، می‌توانید لذت یک رانندگی لذت‌بخش را در هوایی تمیز و خوشبو به خود هدیه دهید.

قیمت خوشبو کننده ماشین

قیمت خوشبو کننده ها ماشین یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که برای همه خریداران پیش آمده و قدرت انتخاب آن‌ها را محدود می‌کند. قبل از این‌که به صورت جزئی‌تر در مورد قیمت خوشبوکننده ماشین صحبت کنیم، اجازه دهیم این اطمینان خاطر را به شما بدهیم که هر مبلغی که در مستر یدکی پرداخت می‌کنید، کم‌ترین هزینه‌ای است که می‌توانید برای خرید خوشبو کننده ماشین بپردازید. قیمت خوشبوکننده ماشین با توجه به عواملی چون: نوع، برند، ترکیبات و متریال به‌کار رفته در تولید این محصولات متفاوت است. برخی از این خوشبو کننده‌ ها ماندگاری بالایی داشته و بوی آن‌ها تا مدت‌ها در فضای داخل اتومبیل شما باقی می‌ماند، بنابراین از نظر قیمت نیز کمی بالاتر از محصولاتی با ماندگاری پایین هستند. این موضوع با برند محصول ارتباط مستقیمی دارد و در حالت کلی برندهای معتبر محصولاتی با ماندگاری بالا به بازار ارائه می‌کنند.

یکی دیگر از عواملی که تاثیر مستقیمی بر روی قیمت خوشبو کننده ماشین می‌گذارد، قابلیت شارژ مجدد و استفاده دائمی از این محصول است. اگر به دنبال محصولی هستید که تا مدت‌ها دغدغه خرید خوشبوکننده خودرو را از شما بگیرد، این محصول با این‌که قیمت بالاتری نسبت به انواع دیگر دارد، بهترین خوشبوکننده ماشین برای شما بوده و انتخابی هوشمندانه و باصرفه به‌شمار می‌رود. پیشنهاد میکنیم در کنار خوشبوکننده از اسپری داشبورد ماشین هم استفاده کنید.

خوشبو‌ کننده ماشین از کجا بخریم

کاملا طبیعی است که وقتی تصمیم به خرید خوشبو كننده ها ماشین گرفتید، به دنبال مرکزی باشید که بهترین و مرغوب‌ترین محصول را در بازار به شما عرضه کند. مستر یدکی نمایندگی اینترنتی فروش بهترین خوشبوکننده‌ ماشین است و همان جایی است که شما به دنبالش می‌گردید. در سایت مستر یدکی به عنوان یک مرکز فروش خوشبو کننده ماشین، میتوانید ضمن خرید بهترین خوشبو کننده خودرو موجود در بازار، کم‌ترین هزینه ممکن را نیز برای خرید پرداخت کنید. به شما قول می‌دهیم که فقط با یک‌بار خرید از مستر یدکی، به یکی از مشتریان پروپاقرص ما تبدیل خواهید شد.

بهترین خوشبو كننده های ماشین

کاج‌های سبز آویزان شده از آینه وسط خودرو، اولین تصویری است که با شنیدن نام خوشبوکننده ماشین در ذهن بیشتر افراد نقش می‌بندند. خیلی از ما خوشبو کننده ماشین را با این محصولات کوچک بامزه شناخته‌ایم، اما سال‌هاست که رقبای جدی و متنوعی برای تمیزکننده ماشین و خوشبو کننده‌ ها پیدا شده و دنیای خوشبوکننده‌های خودرو لبریز از رنگ و بو شده است. انواع مختلف خوشبوکننده‌های ماشین عبارتند از:

 1. خوشبو کننده‌ های کارتی یا آویزی: نمونه قدیمی این نوع از خوشبوکننده‌ها همان کاج‌های کوچکی هستند که همه ما به خاطر داریم و این روزها در اشکال و مدل‌های متفاوتی در بازار وجود دارند. این محصولات به دلیل ظاهر زیبا و کاربرد آسانی که دارند، جزو اولین اولویت‌های کسانی هستند که قصد خرید خوشبوکننده ماشین را دارند.
 2. قوطی‌های خوشبو کننده: این محصولات حالت ژلی داشته و در رایحه‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند. برای استفاده از این محصولات فقط کافیست آن‌ها را در داخل خودرو قرار داده و از هوای مطبوع داخل خودروی خود لذت ببرید.
 3. اسپری خوشبو کننده ماشین: اسپری‌ها یکی از محبوب‌ترین انواع خوشبو‌کننده‌ها بوده و از نظر رایحه نیز تنوع بالایی دارند. چند پاف از این اسپری‌ها را داخل ماشین اسپری کنید و از شر بوهای بد رها شوید.
 4. خوشبو کننده های گیره‌دار: این محصولات را می‌توانید به دریچه های تهویه هوا در داخل ماشین نصب کرده و بدون اینکه به خود زحمت بدهید، هوای داخل کابین را معطر و دلنشین نمایید.
 5. خوشبو کننده فندکی: این محصول که خوشبوکننده برقی نیز نامیده می‌شود، با استفاده از برق ماشین کار کرده و رایحه‌ای دلنشین را در فضای داخل خودروی شما پخش می‌کند.
جدیدترین محصولات مشاهده همه
تولیدکنندگان قطعات خودرو

داستان مستر یدکی

سال 78 بود که وارد بازار صنعت لوازم یدکی خودرو شدیم، ابتدای راه توزیع قطعات به پخش کننده‌های عمده و بعد از مدتی یک فروشگاه کوچک در سطح شهر آغاز راه خرده فروشی مستر یدکی بود. دغدغه‌ی ما از همان ابتدا، ارائه قطعات اصلی خودرو به مشتریان بوده و هست، طی این بیست سال همیشه تلاش داشتیم و داریم تا بهترین محصولات با بالاترین کیفیت لوازم یدکی خودرو را به مشتریان ارائه دهیم. برای ارائه بهتر محصول و جهت احترام به مشتری همواره بر این تلاش بودیم که از یک محصول، حداقل دو برند از بهترین‌های لوازم یدکی خودرو را در اختیار مشتری قرار دهیم، تا مشتریان بتوانند آنها را مقایسه و یکی از آنها را انتخاب کنند، چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت تا انتخابی شایسته داشته باشند. با گسترش تکنولوژی و توانایی که در مجموعه‌ی مستر یدکی است با خودمان قرار گذاشتیم که از این فرصت استفاده کنیم و وارد فضای دیجیتال شویم تا با ارائه بهترین محصولات لوازم یدکی خودرو همرا با بهترین خدمات، پذیرای مشتریانی از سرتاسر ایران باشیم. مجموعه مستر یدکی تخصصی‌ترین فروشگاه لوازم یدکی خودرو است که تمام تلاش خود را می‌کند تا شما به راحتی قطعه مورد نظر خود را پیدا، بررسی، انتخاب و خرید کنید و از خرید خود رضایت داشته باشید. 

مقالات مستر یدکی مشاهده همه
ارسال کالا
زمان مطالعه : < 1 دقیقه

ا- ارسال در تهران : در شهر تهران مرسوله ها ظرف ٢۴ ساعت پس از نهایی شدن سفارش به دست خریدار محترم میرسد (در صورتی که سفارشات در روز پنجشنبه بعد از ساعت ١١ صبح تا جمعه ساعت ٢۴ثبت شود مرسوله شنبه ارسال میگردد)

نکته : در صورتی که مبلغ سفارش بالاتر از ٢٠٠ هزار تومان باشد هیچ گونه هزینه ای بابت ارسال دریافت نمیگردد و در غیر اینصورت(سفارشات با مبلغ کمتر از ٢٠٠ هزار تومان) مبلغ ١٠ هزار تومان بابت کرایه در کلیه مناطق ٢٢ گانه تهران از خریدار دریافت میگردد

٢- ارسال به شهر و شهرستان های کشور
کلیه سفارشات خریداران محترم به مقاصد راه نزدیک ، مراکز استان ها طبق ضمیمه پیوستی بصورت ٢۴ ساعت بعد از نهایی شدن سفارش به دست مشتریان محترم میرسد و برای شهرهای راه دور(طبق ضمیمه)ظرف مدت ۴٨ ساعت بعد از نهایی شدن به خریداران محترم تقدیم میگردد
لازم به ذکر است که سفارشات تاقبل از ساعت ١۵ هر روز در همان روز ارسال میشود و سفارشات ثبت شده از ساعت ١۵ به بعد در روز آینده پردازش و ارسال میگردد

نکته: درصورتی که مبلغ سفارش برای شهرستان بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد هیچ گونه هزینه ای بابت ارسال دریافت نمیگردد.

در ضمیمه زیر لیست شهر ها و شهرستان ها راه نزدیک و راه دور به همراه هزینه ارسال قید شده است

WhatsApp-Image-2019-05-21-at-11.43.31-1-566x400 ارسال كالا
مشاهده بیشتر
روش های پرداخت
زمان مطالعه : ۲ دقیقه

روشهای پرداخت
١- روش پرداخت امن(پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی
در این روش پس از پایان مراحل سفارش گذاری با انتخاب روش پرداخت آنلاین به درگاه بانک سامان ( که یکی از امن ترین درگاه های پرداخت می باشد)متصل شده و با وارد نمودن اطلاعات زیر :

١- شماره کارت ١۶ رقمی که بر روی کارت شما نوشته شده
٢- رمز cvv2 کارت : این رمز بر روی کارت نوشته شده
٣- تاریخ انقضا کارت: تاریخ انقضا نیز بر روی کارت نوشته شده
۴ – رمز دوم و یا رمز اینترنتی: این رمز را می بایست از طریق دستگاه های ATM بانک صادر کننده کارت خود دریافت نمایید (این رمز را با قرار دادن کارت بانکی در دستگاه ATM و انتخاب گزینه رمز اینترنتی و ثبت رمز دلخواه خود از دستگاه گرفته و تا زمانی که مجددا اقدام به تعویض این رمز نکنید این رمز برای شما معتبر است)

پس از وارد کردن موارد بالا پرداخت شما انجام میشود و پس از آن مراحل ارسال کالای شما بااولویت نسبت به روش پرداخت در محل اغاز میگردد
در صورت اینکه کالای ارسالی به خدمت شما به هر دلیلی آن کالای مورد نظر شما نباشد و مرسوله را از مامور تحویل کالا تحویل نگیرید مبلغ پرداختی شما ظرف ٢۴ ساعت به حساب کارت شماکه با آن پرداخت را انجام داده اید باز گردانده میشود

٢- روش پرداخت در محل

سایت مستر یدکی برای اطمینان بخشیدن به خریداران محترم خود این امکان را نیز فراهم نموده است که مشتریان این سایت در هر جای کشور عزیزمان که خدمات ارسال و تحویل کالا وجود داشته باشد( طبق ضمیمه مسیرها) بتوانند از خدمات پرداخت در محل استفاده نمایند

در این روش خریدار محترم پس از رویت کالا و اطمینان از صحت آن مبلغ فاکتور را با مامور تحویل کالا تسویه نموده و کالا را تحویل میگیرد
در ضمن بابت گارانتی کالا و ضمانت پس دادن کالا به اطلاعات درج شده در قسمت مربرطه سایت مراجعه شود

مشاهده بیشتر

استفاده از مطالب وب سایت مستر یدکی فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به وب سایت مستر یدکی می باشد.

طراحی سایت :

آژانس تبلیغاتی کروشه